Page 16 - Majalah Bhumipura Edisi 4 Tahun 2017
P. 16

LAPORAN KANIM      Keimigrasian dan Kantor Imigrasi Kelas I Setidaknya ada 3 (tiga) maksud dan tujuan
      Khusus Jakarta Selatan.             diselenggarakannya kegiatan ini diantaranya
                              (1) Meningkatkan pemahaman para Pejabat
          Kegiatan Pembekalan menjadi bagian Dinas Luar Negeri dan Pejabat Perbantuan
      yang penting dari tindak lanjut pelaksanaan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi
      Fungsi Keimigrasian yang akan dilakukan keimigrasian pada Perwakilan RI di Luar
      oleh para Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN) Negeri sesuai dengan peraturan perundang-
      Dan Pejabat Perbantuan (Atase/Staf Teknis)di undangan yang berlaku; (2) Menjadi sarana
      Perwakilan RI sebagaimana dimaksud dalam pembekalan, pertukaran informasi, sekaligus
      Pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun sarana penguatan koordinasi dan kerja
      2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan sama dalam pelaksanaan tugas-tugas di
      bahwa Fungsi Keimigrasian di setiap  bidang keimigrasian dan kekonsuleran; dan
      Perwakilan Republik Indonesia atau tempat  (3) Mempererat hubungan persahabatan
      lain di luar negeri dilaksanakan oleh Pejabat  antara Jajaran Direktorat Jenderal Protokol
      Imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri dan Konsuler Kementerian Luar Negeri dan
      yang ditunjuk dan penjelasan pasal tersebut Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian
      yang menyatakan Pejabat dinas luar negeri  Hukum dan HAM.
      yang melaksanakan tugas  dan Fungsi
      Keimigrasian terlebih dahulu memperoleh       Rangkaian kegiatan dibuka secara
      pengetahuan di bidang Keimigrasian.       resmi oleh Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny
                              F. Sompie yang menekankan upaya Ditjen
                              Imigrasi untuk menghadirkan inovasi dalam


      16    | Edisi 2 Tahun 2017
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21